torsdag 31. januar 2008

-Nynorsk

Mange elever i den videregående skolen synes at norsk sidemål er en stor vits. De syter ofte over hvor komplisert språket er, og at nynorsk ikke kan brukes til noe nyttig. Selv mener jeg at nynorsk er et vanskelig språk, men som allikevel må læres.
Alt er så forskjellig fra bokmål, som blant annet verb og personlig pronomen. Jeg er igrunn sikker på at mange elever ville vært enige med meg når jeg sier at ett felles skriftsspråk hadde gjort ting enklere.
Men, uansett hva vi unge mener er det ikke vi som bestemmer, og vi er dermed nødt til å ta i et tak selv og være åpne for å lære nye ting.
For meg er det å bli bedre i nynorsk både å kunne lese og skrive en tekst, uten hele tiden å måtte slå opp i ordboken. Dette mener jeg kan ordnes på en så å si grei måte. Med alle de hjelpemidlene vi i dag har, som ulike øvingsprogrammer på internett ved siden av arbeidsark vi jobber med i timene, skulle vi kunne se en rask forbedring når det gjelder forståelse. I tillegg til å gjøre ting som dette, tror jeg det å lese nynorske noveller eller romaner kan være en god løsning, spesielt for å skrive bedre.
Når det gjelder det å skulle jobbe med et såpass tungt språk som nynorsk en hel dag, tror jeg ut ifra egen erfaring tror jeg at mange synes at det ville vært spennende å se en nynorsk film iblant, og ikke bare sitte i klasserommet å jobbe selvstendig eller to og to.
Variasjon er viktig når en skal lære et språk, og ting blir som oftest mye morsommere.

1 kommentar:

Ingunn sa...

Du har nok rett i mye her. Men jeg er ikke så sikker på at film er løsningen i forhold til nynorsk - dette kan dere jo også gjøre ved å se på NRK.