søndag 13. april 2008

-"Du ska itte trø i graset"

Spede spira lyt få stå.
Mållaust liv har og e mening
du lyt sjå og tenkje på.
På Guds jord og i hass hage
er du sjøl et lite strå.

Du skal ikke røre reiret,
reiret er e lita seng.
Over tynne bån brer erla
ut sin vâre varme veng.
Pipet i den minste strupe skal bli kvitring over eng.

Du skal itte sette snuru
når du sor et hara-spor.
Du skal sjå deg for og akte
alt som flyg og spring og gror.
Du er sjøl en liten vek en,
du treng sjøl en storebror.

Dette er et dikt skrevet av Einar Skjæraasen. Selv liker jeg diktet godt, og det er skrevet på en måte som gir deg en tankevekker. Diktet i seg selv handler om at en skal behandle alt og alle på en god måte, samme hva det er.

Ingen kommentarer: